Eindrapport MICTIVO 2012

Inhoudsopgave ➲ link

Deel 1: Inleiding MICTIVO 2012

  • Hoofdstuk I. Achtergrond ➲  link
  • Hoofdstuk II. Methode MICTIVO2012: Opzet vervolgmonitor ➲  link
  • Hoofdstuk III. Schaalconstructie en kwaliteit van de meetinstrumenten ➲  link

Deel 2: Resultaten MICTIVO 2012

  • Hoofdstuk IV. Resultaten basisonderwijs ➲  link
  • Hoofdstuk V. Resultaten secundair onderwijs ➲  link
  • Hoofdstuk VI. Resultaten basiseducatie ➲  link

Deel 3: Vergelijking met MICTIVO 1

  • Hoofdstuk VII. Vergelijking MICTIVO1 vs MICTIVO2 ➲  link

DEEL 4: Discussie en conclusie

  • Hoofdstuk VIII. Discussie en conclusie ➲  link

Bibliografie ➲  link

Beleidssamenvatting ➲ link

 

MICTIVO 2: 1.4.2012 – 30.9.2013: link naar de webpagina met de samenvatting en het eindrapport op de website van het departement Onderwijs (opent in nieuw tabblad)